headerphoto
Start

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca Majątkowy
02-991 Warszawa, Bruzdowa 113H
Polska,
Telefon: +48 604 521 835 Fax:

Wycena nieruchomości dokonywana może być do wielu urzędowych celów.

W każdym przypadku zajmuje się nią rzeczoznawca majątkowy. W sprawach sądowych najczęściej wycenia rzeczoznawca majątkowy będący jednocześnie biegłym sądowym. Człowiek, którego wiedza i doświadczenie powinny być gwarancją rzetelności wyceny mieszkania czy domu. Niestety nie zawsze tak jest.

Błędy w wycenach
Błędy w wycenach mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Pomijając przyczyny związane ze stronniczością rzeczoznawcy, bo i takie sytuacje się zdarzają, najczęstszą przyczyna błędnych wycen jest nieodpowiednie przedstawienie nieruchomości.

Bez względu na to czy jest to wycena nieruchomości dla banku czy wycena sporządzana dla innych celów, rzeczoznawca z pewnością nieruchomości będzie oglądał. Warto pokazać mu ją ze wszystkimi wadami, co więcej zażądać wpisania wad do protokółu. Wszelkie miejsca zniszczone, wymagające remontu, rozbiórki mogą obniżać wartość nieruchomości.

Operat
Sporządzony przez rzeczoznawcę operat szacunkowy to dokument, który jest podstawą takiej a nie innej wyceny. Wszelkie błędy w operacie oczywiście powinny być przez nas znalezione. Niestanie się tak, jeśli operatu nie przeczytamy. Warto czytać, analizować, przeliczać i w razie zauważenia błędów lub niejasnych informacji żądać jego poprawienia.

Podsumowując
Rzeczoznawca majątkowy nie jest nieomylny. Może też działać pod wpływem błędu. Jeśli więc zależy nam na rzetelnej wycenie naszej nieruchomości, powinniśmy przedstawić ją bez upiększeń, wypytać rzeczoznawcę jak ją będzie wyceniać, sam operat szacunkowy zaś przeczytać i w razie konieczności żądać jego poprawienia.

Zobacz to na zdjęciach:

usługi budowlane

remonty

budowa domu

wyceny


Skomentuj ten artykuł